top of page

PROJEKT

 • Prediktiv algoritm baserad på machine learning (med artificiell intelligens metod)

 • "Building REsilience against MEntal illness during ENDocrine-sensitive life stages"

 • Hjärtvariabilitet och perinatal depression

 • Kroppssammansättning och perinatal depression

 • Säsongsvariation och perinatal depression

 • Metabola profiler och perinatal depression

 • Inflammatoriska markörer och perinatal depression

 • Kortison och kortisol i blodet hos kvinnor som lider av psykisk ohälsa under graviditeten

 • Prepuls-inhibition, Ångest och COMT-genen

 • GABA receptor och depression

 • Graviditetsillamående och postpartumdepression

 • Stora postpartumblödningar och anemi i relation till postpartumdepressiva besvär

 • Personlighet och risk för postpartumdepression

 • CRH i relation till postpartumdepression

 • Kortisol i relation till postpartumdepression

 • Biologi och postpartumdepression (REVIEW, publicerad)

 • Är de protein som kodas i moderkaksvävnad olika bland deprimerade, SSRI-behandlade och friska mammor?

 • “Restless Legs Syndrome”  i relation till postpartumdepression

 • Upplevelse av partnervåld och risk för postpartumdepression

 • Posttraumatisk stress och risk för postpartumdepression

 • Sömnbesvär i relation med postpartumdepression

 • Resultat på minnestest som prediktor av postpartumdepression

 • Kalciumnivåer vid förlossningen och risk för postpartumdepression

 • Uppföljning av barnen till BASIC-mammor i samarbete med Barn och Babylab, Psykologiska Institutionen, Uppsala Universitet (BASIC child)

 • Amningsduration i relation till postpartumdepression (UPPSAT- studien)

 • Mammans anknytning till barnet i relation till postpartumdepression (UPPSAT-studien)

 • Missnöjda barn och mammors upplevelse (UPPSAT-studien)

 • 100 Uppföljning av mammor och barn i både UPPSAT (tidigare projekt) och BASIC studier (U-BIRTH)

bottom of page