top of page

Varför undersöks bakteriefloran (mikrobiomet?)

I kroppen, framförallt i magtarmkanalen men även på huden och i våra slemhinnor, finns ett oöverskådligt stort antal mikroorganismer. De allra flesta är viktiga hjälpare för oss människor. För några år sedan började forskningen kunna kartlägga de här mikroorganismernas DNA och för första gången kan vi få insikt i hur hela mikrobiomet (den samlade mängden mikroorganismer hos människor) ser ut. Vi kan också undersöka hur balans mellan olika arter eller kanske brist på vissa arter kan förknippas med hälsa och sjukdom. Av alla gener vi har i kroppen är flertalet bakteriella – så här finns en mängd viktig kunskap!

Under graviditeten händer mycket i kroppen och vi vill undersöka hur mikrobiomet påverkas och kanske även påverkar hälsan. Forskning om mikrobiom, i tarm, underlivet och saliven under graviditeten kan handla om risken för missfall eller prematur (för tidig) förlossning tex, men i BASIC undersöks också framförallt den psykiska hälsan. Att mikrobiomet kan vara kopplat till mental hälsa och välbefinnande – kan låta konstigt men det är inget nytt egentligen. Exempelvis regleras mycket av tarmfunktionen via kroppens stressystem så att det vi upplever är med och bestämmer hur magen fungerar. På samma sätt signalerar bakterier och andra mikroorganismer från tarmen till hjärnan. I några mindre studier har man sett samband mellan sammansättningen av mikrobiomet och psykisk hälsa. Detta vill vi också undersöka under graviditet och postpartum.

Studier har visat samband mellan sömn och mikrobiom, goda bakterier verkar kunna skydda oss från sömnstörning även under stress! Läs mer: (engelska)

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/mar/19/is-your-gut-keeping-you-awake-at-night

 

Ny forskning har också gjort kopplingar mellan mikrobiomet i munnen och migrän. Vissa livsmedel som innehåller nitrat kan trigga migränanfall. Nitrat omvandlas till kväveoxid i kroppen med hjälp av bakterier i munnen och magen. En ny studie visar att personer som lider av migrän hade mer av dessa bakterier – så kanske att migrän kommer av att nitrat bryts ned extra snabbt hos dessa personer. I framtiden skulle därför migrän kanske kunna behandlas med hjälp av medel som balanserar mikrobiomet i munnen och dämpar nedbrytningen av nitrat. Det vore ju bra!

 

Läs mer (engelska)

https://www.theguardian.com/science/2016/oct/18/migraines-could-be-caused-by-gut-bacteria-nitrates-food-trigger-study-suggests

Fler länkar här:

Inslag från TV4 om mikrobiom och hjärnan: https://youtu.be/doQz45qHPak

Sida från vår systerstudie SweMaMi om mikrobiom: https://ki.se/mtc/swemami-forskning

bottom of page