top of page

Frågor och Svar

 

 

01

Vilka kan vara med?
Alla som planerar att föda på Akademiska sjukhuset i Uppsala, är 18 år eller äldre och pratar svenska är välkomna att delta! Även du som deltagit tidigare.
 

02

Vad går studien ut på?

Att få mer kunskap om vilka faktorer som är viktiga för välmående hos gravida och nyförlösta, för att sjukvården i framtiden ska bli bättre på att hitta och hjälpa de kvinnor som inte mår bra.

03

Vad innebär det att delta i studien?

Du får svara på fem enkäter via internet: efter rutinultraljudet, i graviditetsvecka 32, samt sex veckor, sex månader och ett år efter förlossningen. Vid din förlossning tar den undersköterska som är med vid din förlossning de prover som du har godkänt.

Läs vidare i patientinformationsbladet!

04

Vilka prover samlas in vid förlossningen?

Vilka prover som tas bestämmer du själv i det papper du skriver på om du vill vara med, men du kan alltid säga nej om du ångrat dig vid din förlossning. Provtagningen påverkar inte den vård du får.

 

  • den undersköterska som arbetar under förlossningen tar ett extra blodprov när hon sätter nålen inför förlossningen.

  • navelsträngsblodet som undersköterskan mäter pH i sparas i en frys.

  • ett prov sparas från navelsträngen efter att barnet och moderkakan är ute.

  • om du får ryggbedövning i samband med t.ex. kejsarsnitt vill vi spara lite av den ryggmärgsvätska som droppar ut i samband med sticket. Detta gäller inte vanlig epiduralbedövning (”EDA”) under vaginal förlossning utan bara vid ryggbedövning (”spinalanestesi”).

 

OBS! Du väljer själv vilken provtagning du medger till. Du kan vara med i studien helt utan att lämna några prover alls, och alltså bara vara med och svara på enkäter. Läs vidare i patientinformationsbladet!

05

Jag har slängt/inte fått pappren med inbjudan till studien, kan jag vara med ändå?

 

Javisst, fråga härinne eller maila basic@kbh.uu.se så får du nya papper. 

06

Kan jag vara med trots att jag, eller mitt barn, har en sjukdom eller andra problem?
 

Ja, det är viktigt för oss att vi får information om olika kvinnors graviditeter och erfarenheter, det ger mer representativa forskningsresultat.

07

Får man något för att vara med i studien?

 

Nej, för enkätdel och provtagning utgår ingen ersättning. Vi har helt enkelt inte forskningspengar för att ersätta alla kvinnor för den fina insats de gör! Vi lägger i stället pengarna på analyser och bearbetning och hoppas att resultaten kommer att vara till hjälp för föräldrar och barn i framtiden.
 

08

Kommer ni att kontakta mig om mina svar tyder på att jag drabbas av depression?
 

Det är bara när svaren på enkäter tyder på allvarliga symptom som vi skickar ut ett e-mail med en förfrågan om kontaktuppgifter för att kontakta dig. Annars har vi på slutet av alla enkäter information om vem man kan kontakta inom vården för att få råd och hjälp. Du kan alltid kontakta oss på basic@kbh.uu.se eller på mobiltelefonnummer som står på patientinformationsbladet.

bottom of page