top of page

Hjärnans förmåga att filtrera intryck hör ihop med ångest och med en variation i COMT-genen

 

Studien är publicerad i Psychoneuroendocrinology, volym 60, oktober 2015. Författare är Erika Comasco, Charlotte Hellgren, Jocelien Olivier, Alkistis Skalkidou och Inger Sundström-Poromaa.

 

Hjärnans förmåga att filtrera intryck kan mätas med en metod som kallas prepuls-inhibition (PPI). Metoden använder blinkreflexen och bygger på att vi delvis filtrerar bort och därmed reagerar mindre på ljud som vi är beredda på än på de som är plötsliga. Det har visat sig att ångest kan göra att filtreringen minskar, så att vi reagerar starkt även på ljud vi är beredda på. Samtidigt verkar också hormoner som östrogen (som är skyhögt under graviditet) och ett enzym som kallas COMT påverka vår filtreringsförmåga.

Vi visar i denna studie att gravida kvinnor som grupp har lägre PPI än icke-gravida. Detta kan tolkas som att de filtrerar intryck i mindre grad, det vill säga att gravida har större benägenhet att reagera på ett intryck som i stället kunde filtreras bort. Dessutom hade gravida kvinnor med ångestsjukdom lägre PPI än friska gravida, och de gravida som åt medicin av SSRI-typ mot sin ångest hade lägre PPI än de som hade ångest utan att äta medicin. Vi visade också att PPI påverkades av vilken variant av COMT-genen de gravida kvinnorna hade.

bottom of page