top of page

Vi som arbetar med BASIC-studien

Alkistis Skalkidou

Alkistis Skalkidou

Professor i Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för kvinnors och barns hälsa och Specialistläkare, Kvinnokliniken, UAS ​Har det övergripande ansvaret för studien. Jag är tacksam för att jag jobbar med så engagerade medarbetare i ett foskningsområde så viktigt för mammornas och barnens hälsa.

Inger Sundström-Poromaa

Inger Sundström-Poromaa

Professor i Obstetrik och Gynekologi, Institutionen för kvinnors och barns hälsa och Överläkare, Kvinnokliniken, UAS. Ansvarig för de utökade undersökningar på slutet av graviditet och två månaders postpartum.

Lisa Ekselius

Lisa Ekselius

Professor i Psykiatri, Institutionen för neurovetenskap och Överläkare, Psykiatridivisionen, UAS. Diskussionspartner för projektets psykiatriska frågeställningar

Fotios Papadopoulos

Fotios Papadopoulos

Lektor i Psykiatri, Institutionen för Neurovetenskap och Överläkare, Psykiatridivisionen, UAS. Jag jobbar med olika sub-studier inom BASIC som rör psykiatriska frågeställningar.

Stavros Iliadis

Stavros Iliadis

Specialistläkare i Obstetrik & Gynekologi, Kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset PhD, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet. Jag studerar olika psykiska sjukdomar under graviditet och efter förlossning samt endokrinologiska frågeställningar och infertilitet.

Theodora Kunovac Kallak

Theodora Kunovac Kallak

Biomedicinare, Postdoc, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag studerar epigenetik, som fungerar som en länken mellan arv och miljö, inom BASIC och U-BIRTH studien för att se hur olika händelser och faktorer i fosterlivet påverkar barnets välmående.

Sara Sylvén

Sara Sylvén

Läkare, Postdoc, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag disputerade maj 2012. Min avhandling handlade om biologiska och psykosociala aspekter på postpartumdepression, ett område som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Jag var därför med och startade BASIC-studien år 2009, och har jobbat med den sedan dess. Kvinnors välmående under och efter graviditet är något som det - enligt min åsikt - talas och forskas för lite om.

Charlotte Hellgren

Charlotte Hellgren

Biolog, Postdoc, Institutionen för kvinnors och barns hälsa Jag har arbetat med att administrera utskick och prover. Jag har också träffat många av de kvinnor som ställt upp på utökad undersökning i slutet av graviditeten och/eller två månader efter förlossning. De här mötena gör att jag tycker att forskning om depression under graviditet och postpartum är ett mycket angeläget område! I min forskning är jag framför allt intresserad av vad som händer med kroppens stress-system under graviditet

Emma Fransson

Emma Fransson

Leg psykolog, Postdoc, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag är intresserad av risk- och skyddsfaktorer för barns utveckling när föräldrar inte mår bra. Ett annat område som intresserar mig är kopplingar mellan immunsystemet, bakterieflora och risk för depression hos gravida och nyförlösta.

Susanne Lager

Susanne Lager

Molekylärbiolog, forskare, Institutionen för kvinnor och barns hälsa. Min forskning fokuserar på placentan, hur detta organ påverkas av och bidrar till graviditetskomplikationer.

Erika Comasco

Erika Comasco

Forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Neuropsykofarmakologi Forskningen är inriktad på att undersöka vilken roll miljö och genetiska faktorer spelar för psykisk ohälsa på individnivå.

Marianne Kördel

Marianne Kördel

Barnmorska Jag har jobbat som barnmorska i många år och har speciellt jobbat med kvinnor med förlossningsräddsla. Inom BASIC studien, är jag ansvarig för insamlingen av biologiska prover på förlossningsavdelningen och operationsavdelningen, Akademiska sjukhuset.

Cathrine Axfors

Cathrine Axfors

Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och underläkare vid Akademiska Sjukhuset. Forskar på om den gravida kvinnans syn på sig själv och andra i nära relationer, s.k. anknytningsmönster, påverkar förlossningsupplevelsen och känslorna för det nyfödda barnet.

Åsa Edvinsson

Åsa Edvinsson

Biomedicinare, Doktorand, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa Jag tittar och jämför genuttryck i placenta hos deprimerade kvinnor med eller utan SSRI-behandling samt icke deprimerade kvinnor.

Hanna Henriksson

Hanna Henriksson

Biomedicinare, Masterexamen i internationell hälsa, Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa Mitt projekt handlar om förlossningsdepression i relation till årstid. Jag jobbar även med administrationen av BASIC-studien samt träffar kvinnor i en utökad undersökning i slutet av graviditeten samt två månader efter förlossningen.

Emma Bränn

Emma Bränn

Cell- och molekylärbiolog, Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa Mitt projekt handlar om inflammation och förlossningsdepression. Jag jobbar även med administrationen av BASIC-studien samt träffar kvinnor i en utökad undersökning i slutet av graviditeten samt två månader efter förlossningen.

Tryfonas Pitsillos

Tryfonas Pitsillos

Mimmie Willebrand

Mimmie Willebrand

Professor vid Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, UAS. Jobbar med planeringen av kognitiva tester som ingår i de utökade undersökningar på slutet av graviditet och två månader efter förlossningen.

Mia Ramklint

Mia Ramklint

Specialist i barn- och ungdomspsykiatri och psykiatri. Jag bidrar med kompetens kring bedömning av barns utveckling och av psykiatriska symtom.

Sam Memar

Sam Memar

Epidemiolog vid institutionen för kvinnor och barns hälsa. Jag studerar post-partum depression (PPD) och jobbar med att bygga prediktiva modeller för att predicera PPD inom BASIC studien.

Elisabet Hansson

Elisabet Hansson

Forskningsassistent inom Basic och U-Birth studierna.

bottom of page