top of page

Depression i samband med förlossning och amning, så kallad postnatal depression, drabbar en av tio kvinnor. Depressionen kan uppträda när som helst under det första halvåret efter förlossningen, men även under graviditeten. 

 

Prata med din barnmorska, BVC-sjuksköterska eller läkare 

om du misstänker att du drabbats! 

 

De som drabbas blir bra efter stödsamtal och/eller behandling.

 

Det som är viktigast för dig, ditt barn och din partner just nu är att du mår bra!

 

Prata med dina närstående om hur du känner så att du kan få den hjälp du behöver. Se till att få vila ordentligt och sova några timmar i sträck.

 

Förlossningsdepression kallas en depression som kommer i samband med förlossningen. Det är dock lika vanligt att kvinnor drabbas av depression under graviditeten. En lättare graviditetsdepression går ofta över efter förlossningen. Men risken är stor att den depressiva sinnesstämningen håller i sig även sedan barnet är fött. Det gäller ungefär hälften av dem som drabbas.

 

FÖRLOSSNINGSDEPRESSION

—  Klicka till höger för att läsa mer

bottom of page