top of page

Uttryck av GABAA-receptor-subenheter i blodceller påverkas av kön, graviditet och depression

 

Studien är publicerad i Acta Physiologica (Oxford), volym 213, nr 3, mars 2015. Författare är Amol Bhandage, Charlotte Hellgren, Zhe Jin, Einar Olafsson, Inger Sundström-Poromaa och Bryndis Birnir.

 

För ett par år sedan upptäcktes att blodceller som vita blodkroppar kan ha receptorer (mottagare) för signalsubstansen GABA. Detta var spännande eftersom GABA mest är känt för att vara en viktig signalmolekyl som fungerar lugnande i hjärnan. Vita blodkroppar har en viktig uppgift i att försvara oss mot bakterier och virus i princip hela kroppen, förutom just hjärnan. Om vita blodkroppar kan styras med hjälp av GABA kan det tänkas att detta är en möjlig länk för hur vårt immunsystem hör ihop med hur vi mår psykiskt.

GABA-receptorn består av fem delar (subenheter), varje del finns i många olika varianter och sammansättningen av olika varianter ger receptorn lite olika funktion. I denna studie jämförde vi hur mycket av de olika varianterna blodcellerna såg ut att producera (mRNA-uttryck) mellan fyra grupper: friska män, friska icke-gravida kvinnor, friska gravida kvinnor och gravida kvinnor med pågående depression. Resultaten visade att förhållandet mellan varianter av subenheter skiljde sig mellan grupperna. Det är svårt att veta exakt vad detta betyder, men det tyder på att både hormoner och psykisk hälsa kan påverka vårt immunförsvar genom GABA.

bottom of page