top of page
  • BASIC är en populationsbaserad prospektiv studie som bedrivs av Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset och Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala Universitet.

 

  • Målet med studien är att följa kvinnors mående under och efter graviditet, och att försöka förklara varför en del kvinnor inte mår bra under graviditet eller efter förlossning. Syftet med detta är att kunna erbjuda tidig och bra hjälp till kvinnor som inte mår bra.

 

  • Alla kvinnor som under sin graviditet bokas in för rutinultraljud på Akademiska Sjukhuset erbjuds att vara med i studien.

 

  • Studien består av olika delar. Varje kvinna som deltar väljer vilka delar hon vill vara med i. Man kan vara med i hur många eller hur få delar som helst. Alla bidrag är viktiga!

 

  • Studien började i september 2009 och har hittills rekryteratöver 4 500 kvinnor.

bottom of page